สายัณห์ สัญญา

ฟังเพลงของ สายัณห์ สัญญา นักร้องลูกเจ้าของฉายา แหบเจ้าเสน่ห์ หรือ ไฝเจ้าเสน่ห์

ใครลืมใครก่อน
กินอะไรถึงสวย
ลานเทสะเทือน
พบรักปากน้ำโพ
รักเธอเท่าฟ้า
ลารักจากสวนแตง