สายัณห์ สัญญา

ฟังเพลงของ สายัณห์ สัญญา นักร้องลูกเจ้าของฉายา แหบเจ้าเสน่ห์ หรือ ไฝเจ้าเสน่ห์

ใครลืมใครก่อน




กินอะไรถึงสวย




ลานเทสะเทือน




พบรักปากน้ำโพ




รักเธอเท่าฟ้า




ลารักจากสวนแตง